Stripart és un festival de projectes artístics realitzats per joves creadors. El Centre Cívic Guinardó s’omple de propostes artístiques i de diferents activitats que ens apropen i ens mostren els múltiples llenguatges de l’art actual.

Convocatòria Mediació Cultural 2022

Del 15 de febrer al 15 de març

En el marc de la XXVI edició del Festival Stripart, obrim una convocatòria per presentar un projecte de mediació cultural entre Stripart i els veïns i veïnes del barri del Guinardó. L’objectiu del projecte guanyador haurà de ser trobar estratègies perquè el veïnat del barri gaudeixin del festival i visquin una experiència artística més enllà de l’observació, fent del Centre Cívic Guinardó un espai compartit de reflexió conjunta.

1. El 26è Festival Stripart es realitzarà al Centre Cívic Guinardó entre el 2 i el 22 de juliol del 2022.

2. En aquesta convocatòria podran participar de forma individual o col·lectiva tots/es aquells/es artistes que compleixin, com a màxim, 35 anys durant l’any 2022 (serà necessari presentar fotocòpia del DNI o NIE de tots els/les participants).

3. La inscripció es farà a través d’un formulari al nostre web (stripart.cat), seleccionant l’opció “Convocatòria de mediació cultural”. Serà imprescindible adjuntar:

• Dossier del projecte
• Calendari de desenvolupament del projecte
• Currículum artístic
• Còpia del DNI o passaport
• Un breu text publicable amb la descripció conceptual del treball presentat en format text editable
• Imatge representativa de la proposta en format jpg amb una resolució mínima de 300px

 

4. El termini per fer la inscripció serà del 15 de febrer al 15 de març del 2022.

5. L’artista pot trobar tota la informació necessària al web stripart.cat, a l’apartat edicions anteriors, i també a través del canal de youtube del Centre Cívic Guinardó.

6. L’artista comptarà amb suport de material a concretar amb l’organització i un pressupost de 800 €, dels quals 300 € es donaran al mes de maig i els altres 500 € al mes de juliol.

7. L’organització comunicarà les propostes seleccionades abans de l’1 d’abril del 2022.

8. L’organització es reserva el dret de resoldre, com cregui més convenient, qualsevol situació no prevista en aquestes bases.

9. L’organització es reserva el dret a utilitzar el material escollit per a fer la difusió pertinent (mitjans de comunicació, web, xarxes socials…)

10. La inscripció al festival suposa l’acceptació d’aquestes bases.