Stripart és un festival de projectes artístics realitzats per joves creadors. El Centre Cívic Guinardó s’omple de propostes artístiques i de diferents activitats que ens apropen i ens mostren els múltiples llenguatges de l’art actual.

Convocatòria STRIPART | Arts visuals, escèniques i música

Del 15 de febrer al 15 de març del 2021

Llibertat artística, multidisciplinarietat i compromís amb l’art emergent defineixen el festival Stripart, que enguany celebra el seu 25è aniversari. Tres setmanes de programació i més d’un centenar d’artistes. Una experiència de llibertat total que dóna cabuda a tota mena de llenguatges artístics, trencant amb els mecanismes establerts als circuits més convencionals i allunyant-se de la lògica del comissariat com a vehicle de selecció. 

 

1. El 25è Festival Stripart es realitzarà al Centre Cívic Guinardó del 3 al 23 de juliol del 2021.

 

2. Podran participar de forma individual o col·lectiva tots/es aquells/es artistes que compleixin, com a màxim, 35 anys durant l’any 2021 (serà necessari presentar fotocòpia del DNI o NIE de tots els/les participants).

 

3. La inscripció es farà a través d’un formulari al nostre web (stripart.cat). Un cop feta, ens posarem en contacte amb l’artista per acordar dia i hora per fer una entrevista presencial al Centre Cívic Guinardó. En aquesta entrevista, serà imprescindible portar (tot en format digital):

  • Dossier del projecte 
  • Currículum artístic
  • Còpia del DNI o passaport
  • Un breu text publicable amb la descripció conceptual del treball presentat en format text editable
  • Imatge representativa de la proposta en format jpg amb una resolució mínima de 300px
  • En cas de presentar una obra escènica, musical o audiovisual, també caldrà presentar un vídeo o àudio de l’obra

*En el cas que el participant no pugui assistir a l’entrevista, es buscarà un altre mitjà per poder presentar la inscripció.

 

4. El termini per fer la inscripció serà del 15 de febrer al 15 de març del 2021.

 

5. L’organització comunicarà les propostes seleccionades abans de l’1 de juny del 2021.

 

6. L’exhibició, mostra o presentació dels projectes no estarà remunerada.

 

7. Una de les línies de treball del Festival Stripart és la promoció dels artistes que hi participen. L’organització vetllarà perquè els projectes seleccionats siguin susceptibles de presentar-se en el marc d’altres espais o festivals. Es poden consultar les col·laboracions vigents al web del festival. De manera més concreta destaquem:

– Arts visuals: un jurat seleccionarà a 7 artistes participants perquè desenvolupin un projecte expositiu a la sala d’exposicions del Centre Cívic Guinardó, durant el curs 2021/2022. Aquests 7 seleccionats/ades comptaran amb 200 € de suport a la creació.

– Arts escèniques: un jurat seleccionarà a 2 companyies d’arts escèniques participants perquè desenvolupin una residència de creació al Centre Cívic Guinardó  durant el curs 2021/2022 que tingui com a finalitat la presentació d’una nova obra al mateix Centre Cívic. Aquestes 2 companyies comptaran amb 200 € de suport a la creació.

 

8. L’organització es reserva el dret de resoldre, com cregui més convenient, qualsevol situació no prevista en aquestes bases.

 

9. L’organització es reserva el dret a utilitzar el material escollit per fer la difusió pertinent (mitjans de comunicació, web, xarxes socials…)

 

10. La inscripció al festival suposa l’acceptació d’aquestes bases.