Stripart és un festival de projectes artístics realitzats per joves creadors. El Centre Cívic Guinardó s’omple de propostes artístiques i de diferents activitats que ens apropen i ens mostren els múltiples llenguatges de l’art actual.

Mirada pilot: Ampliem la mirada!

Bases de la convocatòria

Equipaments participants del projecte

 • Centre Cívic Matas i Ramis
 • Centre Cívic Guinardó
 • Espai Jove Boca Nord
 • Centre Cívic Sant Andreu

 

Introducció i objectius

La convocatòria oberta a projectes de comissariat emergent de la xarxa que conforma Mirada Pilot actua com a plataforma de suport a comissaris/es joves per iniciar-se en el seu camí artístic.

L’objectiu d’aquesta convocatòria 2020 és: Realitzar una proposta curatorial expositiva emergent, composada per tres itineràncies i tres activitats paral·leles, amb el suport d’una dotació pressupostària.

 

A qui s’adreça?

Podran participar en aquesta convocatòria de manera individual o col·lectiva joves comissaris/es i gestors/es culturals que compleixin, com a màxim, 35 anys durant l’any 2020.

 

Funcionament

El projecte seleccionat haurà de generar un discurs curatorial seleccionant exclusivament quatre artistes participants en l’edició del Festival Stripart 2020 www.stripart.cat.

Realitzarà una exposició amb tres itineràncies en centres de la xarxa (Centre Cívic Matas i Ramis, Espai Jove Boca Nord i Centre Cívic Sant Andreu), així com tres activitats complementàries que tindran lloc al Centre Cívic Guinardó.

El projecte seleccionat comptarà amb l’acompanyament de l’equip tècnic de la xarxa.

El suport econòmic a la producció i honoraris seran de 1000 € (base imposable), distribuïts de la següent manera:

 • 400 € honoraris comissari/a
 • 400 € honoraris dels artistes (100 per cada participant)
 • 200 € suport a la producció d’activitats.

 

Criteris de selecció

La persona o col·lectiu interessada ha de presentar un preprojecte basat en les propostes del stripart 2019 www.stripart.cat on es valoraran positivament les habilitats en generar un discurs de forma creativa i coherent. Es tindrà en compte un únic projecte per comissari/a.

 

Sol·licitud

El preprojecte s’ha de presentar mitjançant un dossier en format pdf (de menys de 3MB) a l’adreça de correu electrònic miradapilot@gmail.com, amb el codi MIRPIL com a tema del missatge, aportant el material següent:

 • Currículum professional i statement
 • Proposta educativa i d’activitats complementàries en el cas de tenir-ne
 • Si es considera necessària més informació, s’afegirà en un apartat d’Annexes al final del dossier

 

En cas de dubte us podeu adreçar a miradapilot@gmail.com utilitzant el codi PRG i adjuntant les dades de contacte (nom, telèfon i correu electrònic).

 

Comitè de selecció

La selecció del projecte es farà mitjançant un comitè format per:

 • Una comissària o comissari de Sant Andreu Contemporani
 • Un membre de l’equip d’Hangar
 • Una comissària de la primera edició de Mirada Pilot
 • L’equip tècnic de Mirada Pilot

 

Dates rellevants de la convocatòria

Oberta del 3 d’abril a l’1 de maig, per tant la data límit per presentar els projectes és l’1 de maig de 2020. El resultat es donarà a conèixer a partir del 27 de maig del 2020, mitjançant la web: ajuntament.barcelona.cat/centrescivics/ca/convocatories.

El projecte seleccionat serà exposat durant el mes de gener al Centre Cívic Matas i Ramis, el mes de febrer a l’Espai Jove Boca Nord i el mes de març al Centre Cívic Sant Andreu. Les activitats complementàries a cada itinerància es faran al Centre Cívic Guinardó durant el mes corresponent.

 

Premi Residència al Centre de Producció i Recerca Artística Hangar

Com a incentiu addicional per a la comissària o comissari seleccionat/da, el Centre de Producció i Recerca Artística Hangar atorgarà una beca de comissariat per a fer una residència durant l’abril i maig de 2021 amb l’objectiu de treballar amb algun dels artistes residents.