Stripart és un festival de projectes artístics realitzats per joves creadors. El Centre Cívic Guinardó s’omple de propostes artístiques i de diferents activitats que ens apropen i ens mostren els múltiples llenguatges de l’art actual.

Gerard Vilardebó

Ficitici en construcció

La idea d’apropiació de l’espai remet al mateix concepte intrínsec del mirall i la seva representació especular. L’obra cerca el límit de les percepcions en l’art, incidint sobre la mirada de l’espectador que veu i vol veure. Aquest contempla un espai i una representació artística que poden no ser l’obra en si. Sorgeix el dilema sobre la mateixa obra en estar lligada amb l’espai expositiu: en quin moment l’espai es constitueix obra o deixa de ser-ho convertint-se en un simple recipient? Fins a quin punt l’obra resideix en la representació d’aquest espai com a obra? Una obra atemporal amb data de caducitat.