Stripart

XXIII festival d’art jove d’Horta-Guinardó del 30 de juny al 13 de juliol del 2018
Oriol Moreno

Destacant-ne la presència sinònima d’aquesta en tres espais de treball, tres espais íntims, i entenent- la com quelcom transicional en la vida de l’artista, aquest és un projecte que pretén vincular esmentats espais mitjançant una re exió sobre l’alteració del signi cat i funcionalitat d’un objecte quotidià, universal i simbòlic, recreant un de nou, no-funcional, i de manera intangible posar en referència i teixir també diferents aspectes lligats a la memòria i la identitat.

Oriolvlat

Cadira | Pintura expandida

Segueix l'artista