Stripart és un festival de projectes artístics realitzats per joves creadors. El Centre Cívic Guinardó s’omple de propostes artístiques i de diferents activitats que ens apropen i ens mostren els múltiples llenguatges de l’art actual.

Mirada pilot

Mirada pilot

Equipaments participants del projecte

Centre Cívic Matas i Ramis // Centre Cívic Guinardó // Espai Jove Boca Nord // Centre Cívic Sant Andreu

Introducció i objectius

La convocatòria oberta a projectes de comissariat emergent de la xarxa que conforma “Mirada Pilot” actua com a plataforma de suport a comissaris/es joves per iniciar-se en el seu camí artístic.

L’objectiu d’aquesta convocatòria 2022 és: Realitzar una proposta curatorial expositiva emergent, composta per 3 itineràncies i 3 activitats paral·leles, amb el suport d’una dotació pressupostària. 

Funcionament

El projecte seleccionat haurà de generar un discurs curatorial seleccionant exclusivament 4 artistes participants a l’edició del Festival Stripart 2022 ( Stripart 2022 el catàleg d’artistes es podra veure a partir del 15 de juny).

Realitzarà una exposició amb 3 itineràncies en centres  de la xarxa (Centre Cívic Matas i Ramis, Espai Jove Boca Nord i Centre Cívic Sant Andreu), així com 3 activitats complementàries. 

A qui s’adreça?

Podran participar en aquesta convocatòria de manera individual o col·lectiva joves comissaris/es i gestors/es culturals que compleixin, com a màxim, 35 anys durant l’any 2022.

El suport econòmic a la producció i honoraris seran de 1150€, (base imposable) distribuïts de la següent manera:

  • 400€ honoraris a comissari/a o col·lectiu seleccionat
  • 400€ honoraris dels artistes (100 per cada participant)
  • 250€ suport a la producció d’activitats.
  • 100€ producció gràfica exposicions (rètols, cartel·les, etc.) 

Mirada Pilot no es farà càrrec de les despeses derivades de les dietes o desplaçaments necessaris per a la realització de les activitats, del muntatge i disseny de les exposicions que es realitzaran a la ciutat de Barcelona.

Criteris de selecció

La persona o col·lectiu interessada ha de presentar un projecte basat en les propostes del Stripart 2022  on es valoraran positivament les habilitats en generar un discurs de forma creativa i coherent.  Es tindrà en compte un únic projecte per comissari/a.

Sol·licitud

El projecte s’ha de presentar mitjançant un dossier en format pdf (de menys de 3MB) a l’adreça de correu electrònic miradapilot@gmail.com , amb el codi MIRPIL com a tema del missatge, aportant el material següent:

– Currículum professional i statement

– Proposta expositiva

– Proposta d’activitats complementàries

– Si es considera necessària més informació s’afegirà en un apartat d’Annexes al final del dossier.

** En cas de dubte us podeu adreçar a miradapilot@gmail.com utilitzant el codi PRG i adjuntant les dades de contacte (nom, telèfon i correu electrònic).

Comitè de selecció

La selecció del projecte es farà mitjançant un comitè format per:

 • Renata Gelosi, fundadora de “Ninja Papel Editora”, co-creadora de “LADEMO-club”, i membre del col·lectiu “L’automàtica”.
 • Zaida Trallero, Sant Andreu Contemporani.
 • Judit López, mediadora cultural al cicle Temporals de la Xarxa de centres cívics i al Centre d’Art La Capella.
 • Equip tècnic de Mirada Pilot 

El jurat seleccionarà tres projectes finalistes, i el projecte guanyador serà triat després d’una entrevista personal amb l’equip de Mirada Pilot.

Dates rellevants de la convocatòria

Oberta de l’1 al 30 de setembre de 2022.

El resultat es donarà a conèixer a partir del 31 d’octubre de 2022, mitjançant les webs i xarxes socials dels diferents equipaments. 

El projecte seleccionat serà exposat durant el mes de febrer al Centre Cívic Matas i Ramis, el mes de març a l’Espai Jove Boca Nord i el mes d’abril al Centre Cívic Sant Andreu.

Amb aquest enllaç et pots descarregar les bases