Stripart és un festival de projectes artístics realitzats per joves creadors. El Centre Cívic Guinardó s’omple de propostes artístiques i de diferents activitats que ens apropen i ens mostren els múltiples llenguatges de l’art actual.

LARA VINTON

LARA VINTON

Regressió

És un mecanisme de defensa que consisteix a tornar a una fase anterior del desenvolupament o del Jo en resposta a una frustració de la satisfacció.

Implica el retorn a un funcionament o a un estat psíquic més obsolet, a modalitats defensives primitives o el retorn als primers objectes relacionals, viscut com tranquil·litzador davant de l’angoixa creada per dificultats o conflictes actuals.

L’obra planteja un qüestionament sobre la regressió a través d’una instal·lació: la frustració experimentada quan el procés de retrocessió ofereix el mateix nivell d’opressió que el present degut a una càrrega negativa del passat. Fent així inviable la superació del desassossec de la realitat des del tractament de l’origen.

Tags: Dibuix

Més informació de l’artista en: