Stripart és un festival de projectes artístics realitzats per joves creadors. El Centre Cívic Guinardó s’omple de propostes artístiques i de diferents activitats que ens apropen i ens mostren els múltiples llenguatges de l’art actual.

ESPACIO HACER

ESPACIO HACER

El espacio que nos separa

Com es materialitza un diàleg?

Dia a dia ens trobem conflictes que ens fan qüestionar diferents idees entorn de la societat, l’art, la política… Encara que tots aquests àmbits tinguin una càrrega informativa important, els diàlegs que es generen entre espectador i àmbit artístic poden portar a plantejar idees i qüestions amb una càrrega conceptual més complexa.

Aquesta obra es compon d’una sèrie de natures mortes on visibilitza el diàleg entre peça i visitant en un context artístic, aquest suposa el reflex dels diferents nivells d’enteniment de l’obra que estigui en exposició amb el mateix visitant.

Tags: Fotografía

Més informació de l’artista en: