Stripart és un festival de projectes artístics realitzats per joves creadors. El Centre Cívic Guinardó s’omple de propostes artístiques i de diferents activitats que ens apropen i ens mostren els múltiples llenguatges de l’art actual.

Bases convocatòria general 2019

De l'1 de febrer al 3 de març
Del 29 de juny al 12 de juliol, el festival Stripart celebra una nova edició amb el compromís intacte envers l’art emergent. Quinze dies de programació i més de 600 m2 d’espai expositiu, entesos com un punt d’inici per a prop d’un centenar d’artistes i un dispositiu dinamitzador de joves creadors. Amb aquest propòsit, Stripart es desenvolupa com una experiència de llibertat total que dóna cabuda a tot tipus de llenguatges artístics i que trenca amb els mecanismes establerts als circuits més convencionals, allunyant-se de la lògica del comissariat com a vehicle de selecció i amb l’espai i el temps del festival com a únics límits per als treballs que hi participen.

 

1. El 24è festival Stripart tindrà lloc al Centre Cívic Guinardó entre el 29 de juny i el 12 de juliol del 2019.

2. Podran participar de forma individual o col•lectiva tots/es aquells/es artistes que compleixin, com a màxim, 35 anys durant l’any 2019 (serà necessari presentar fotocòpia del DNI o NIE de tots els/les participants).

3. La inscripció es farà presencialment en format entrevista, sent necessari omplir la sol•licitud a través d’un formulari al nostre web (stripart.cat). Un cop feta, ens posarem en contacte amb l’artista per acordar dia i hora per fer la inscripció (entrevista) personalment al Centre Cívic Guinardó, en la qual serà imprescindible presentar:

  • Dossier del projecte
  • Currículum artístic
  • Fotocòpia del DNI o passaport
  • Un breu text publicable amb la descripció conceptual del treball presentat, en format Word
  • Imatge representativa de la proposta en .jpg, amb una resolució mínima de 300px

Tot, en format digital. En cas de presentar una obra escènica, musical o audiovisual, també caldrà presentar un vídeo o àudio de l’obra.

*En el cas que el participant no visqui a Barcelona i no pugui assistir a l’entrevista, es buscarà un altre mitjà per poder presentar la inscripció.

4. El termini per presentar la sol•licitud per a la inscripció serà de l’1 de febrer al 3 de març del 2019.

5. L’organització comunicarà les propostes seleccionades abans de l’1 de juny del 2019.

6. Una de les línies de treball és la promoció d’artistes.L’organització vetllarà perquè els projectes seleccionats siguin susceptibles de presentar-se en el marc d’altres espais o festivals. Es poden veure les col•laboracions vigents al web del festival. A banda, un jurat seleccionarà durant el festival un total de 7 artistes perquè desenvolupin un projecte expositiu dins de la sala d’exposicions del centre cívic Guinardó, durant el curs 2019/2020. Aquests 7 seleccionats/ ades comptaran amb 200 € d’ajuda a la creació.

7. L’organització es reserva el dret de resoldre, com cregui més convenient, qualsevol situació no prevista en aquestes bases.

8. L’organització es reserva el dret a utilitzar el material escollit per fer la difusió pertinent (mitjans de comunicació, web…)

9. La inscripció al festival suposa l’acceptació d’aquestes bases.

 

 

Descarrega’t les bases de l’edició 2019.