Stripart és un festival de projectes artístics realitzats per joves creadors. El Centre Cívic Guinardó s’omple de propostes artístiques i de diferents activitats que ens apropen i ens mostren els múltiples llenguatges de l’art actual.

Leia Goiria i Berta Vallvé

E X P A N S I Ó.

Obra tèxtil que ens ha servit com a punt d’inflexió per abandonar el món de la moda, tot utilitzant elements que pertanyen a aquest registre, i fer una transició a l’art tèxtil. Alhora, reflexionem sobre la manera com les dones artistes (no) ocupem l’espai en l’art. Està formada per una tela base amb elements tèxtils superposats, la major part d’ells pertanyents a la nostra etapa d’ensenyament reglat de patronatge i costura. Apareixen aquí desconstruïts i modificats amb tintures naturals, estripats i cosits els uns amb els altres amb costures brutes i conscientment mal fetes que resten a la vista.